Ameriški škržatek in zlata trsna rumenica

Za oboje, ameriškega škržatka in zlato trsno rumenico smo že slišali. Vsaj slišali, vedno pogosteje pa se z obema mnogi tudi srečujejo. Ameriški škržatek je živalica (mušica, muha, …), zlata trsna rumenica pa je bolezen vinske trte, ki jo povzroča nevarna bakterija, ki uničuje vinske trse. Mnogi vinogradniki so že morali posekati cele vinograde. Poglejmo si malce o škržatku in rumenici. Zdravila proti bakteriji ni! V poštev pride samo preventiva, zato nekaj nasvetov o tem. Lansko leto se je v katastrofalnih razsežnostih razširila na Dolenjskem in v Beli Krajini, zato nekateri pesimisti ocenjujejo, da bo znana vinorodna Trška gora lahko ostala brez vinogradov, če se ne bodo učinkovito lotili vseh ukrepov. Imel sem priložnost slišati, da so posamezni deli Trške gore kot puščava, saj je bilo odstranjevanje trsov že izvedeno.

Kaj je zlata trsna rumenica

Zlata trsna rumenica (poleg nje že dalj časa poznamo navadno rumenico – Bois noir, je tudi neozdravljiva) je neozdravljiva bolezen vinskih trsov, ki jo povzročajo posebne vrste bakterij brez celičnega ovoja. Prvič je bila potrjena v vseh vinorodnih območjih leta 2009, prvič pa naj bi se v Sloveniji (Primorska) pojavila leta 2005. Škropiv proti zlati trsni rumenici torej ni, zatiranje pa je vezano zgolj na uničevanje ameriškega škržatka kot prenašalca in uničevanje obolelih trsov.

Kako odkriti ameriškega škržatka

Ameriški škržatek (Scaphoideus titanus) je zgolj prenašalec bakterij in ne povzročitelj zlate trsne rumenice (Flavescence dorée). Že ime pove od kod je prišel (ne vem, zakaj vse slabo pokasiramo iz Amerike). Ali se je pojavil škržatek, lahko spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami – Rebel ali Terminator. Obesimo jih v vinograd v začetku julija pred vzletom prsvih odraslih živalic. Spremljamo pa jih tako vse do konca avgusta. Še posebej pa do začetka avgusta, ko jih zatiramo.

Ameriški škržatek
Ameriški škržatek – odrasla žival, ki prenaša bolezen (foto: mag. Ga­bri­jel Se­ljak)

Nekateri sicer trdijo, da ameriški škržatek živi samo na trti in da razvije samo en rod na leto. Slednje drži, prvo pa ne, saj je že dokazano, da je med drugim zelo dober gostitelj ameriškega škržatka tudi srobot. Za tega pa vemo, da ga je na nekaterih območjih vedno več. Zato za srobot velja enaka skrb kot za vinske trse. Škržatka je treba zatirati čim bolj zgodaj v razvojni fazi, torej v fazi ličinke. Ko se enkrat razvije v odraslo žival (kot metuljček do 55 mm, je zatiranje izredno težavno.

Samo škropljenje škržatka in uničevanje trsov

Zato dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb, ki upoštevajo, kdaj in kako je potrebno škropiti. Da ne bomo mislili, da s škropljenjem dodatno onesnažujemo okolje. Vsak vinogradnik, ki je dosleden, itak škropi proti drugim živalim (sukači, …) in hkrati uničuje tudi ameriškega škržatka. Škropila in čas škropljenja so namreč enaki.


Zlata trsna rumenica na beli sorti trte (foto: mag. Ga­bri­jel Se­ljak)

Bolezenska znamenja pri trti se začnejo pojavljati v mesecu juliju in se do jeseni stopnjujejo. Takoj ko zaznamo, da je posamezen trs obolel, ga čim prej izkopljemo s koreninami vred in sežgemo. Izkušnje kažejo, da prenos iz trsa na trs načeloma ni možen, vendar nič ni izključeno. Bolezen se namreč praviloma prenaša s prenašanjem obolelih sokov trsov iz enega na drugega. Poleg škržatka lahko torej bolezen prenesemo na drug trs tudi sami, če denimo v tistem času režemo poganjke ali trgamo liste in bi na ta način na rano drugega trsa prinesli sokove prejšnjega trsa.

Kako drugače zatrteti trsno rumenico kot z insekticidi nad ameriškega škržatka oziroma uničevanjem (sežiganjem) obolelih trsov? Čisto enostavno. Trs namakamo v vroči vodi 50 stopinj Celzija približno tričetrt ure. Ali je to mogoče praktično izvesti? Ni! Torej ni druge rešitve za obolele trse. Seveda pa termično tako obdelujejo sadike v trsnicah, da izključijo možnost prenosa zlate trsne rumenice na območje sajenja.

Kazni za neizvajalce ukrepov

Leta 2009 je kmetijsko ministrstvo sprejelo pravilnik, kjer so podrobno opisani ukrepi za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice, preberete pa si ga lahko v Uradnem listu RS 73/2009). Po tem pravilniku je vsak lastnik vinograda dolžen izvajati vse te ukrepe in je za neizvajanje ukrepov lahko tudi kaznovan! Samo eden izmed vinogradnikov ne izvaja teh ukrepov, pa so vsa prizadevanja drugih v okolici brez uspeha!

Kdaj škropiti

V rodnih vinogradih je treba opraviti tri dekadna škropljenja proti ameriškemu škržatku. Jaz osebno imam izkušnje z Stewartdom, Runnerjem, … Na trgu pa so še NeemAazal –T/S , Pyrinex 25 CS , Reldan 40 EC, Decis 2,5 EC in Decis 6,25 EG. Napovedujejo, da bodo prišla letos na trg še drugi pripravki, ki jih bodo v Sloveniji registrirali izredno. Vse za omejevanje širjenja te bolezni. Nekateri celo napovedujejo, da bi utegnila država subvencionirati škropila oziroma izvajanje nekaterih ukrepov za preprečevanje in zatiranje te zelo hude bolezni!


Zlata trsna rumenica na rdeči sorti trte (foto: mag. Ga­bri­jel Se­ljak)

Uporabite katero koli za to registrirano škropilo, pomembno pa je, da ga uporabite pravočasno. Zato bom navedel okvirne termine škropljenja, vsekakor pa sproti upoštevajte nasvete strokovne inštitucije, ki tudi sicer spremlja in javno objavlja obvestila o boleznih in škodljivcih. Za Dolenjsko je to denimo Kmetijski zavod Novo mesto.

Prvo škropljenje opravimo konec junija ali v začetku julija, drugo v sredini julija in zadnje, tretje v avgustu, če je potrebno oziroma, če tako napove prognostična služba. Tretje škropljenje pa je denimo obvezno v matičnih vinogradih in trsnicah. Za leto 2011 bodo pristojne organizacije to še posebej spremljale, saj zlata trsna rumenica lahko brez hitrega in učinkovitega ukrepanja uniči vse vinograde!

O tem je veliko napisanega, zato pobrskajte tudi po internetu. Bom pa zelo vesel, če bo kdo opisal kakšno svojo (bolečo) lastno izkušnjo, ki bo nenazadnje dober nasvet tistim, ki se s to boleznijo še niso srečali.


Zlata trsna rumenica na rdeči sorti trte (foto: mag. Ga­bri­jel Se­ljak)

Naj povem, da sem si slike sposodil na naslovu http://www.kmeckiglas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1413&Itemid=268, avtor vseh štirih slik pa je mag. Ga­bri­jel Se­ljak, KGZ Nova Go­ri­ca. Svojih slik ne morem objaviti, ker se mi bolezen še ni pojavila. Bom pa letos zelo pozoren tudi na to. :)

Uradno si o ameriškem škržatku in zlati trsni rumenici lahko preberete tudi tule: http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/Rumenice/RumenicePosObv/RumenicePosObv.asp

  • Share/Bookmark


Komentiraj

Vi ste prijavljeni objavi komentar.

Blog RUDI BREGAR | Zagotavlja SiOL | O Sistemu | Tema: Digg 3 Columns